ASP IF ELSE Deyimi

Bazı durumların gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak işlem yapmamızı sağlayan bu komutlarda "Eğer bir koşul sağlanıyorsa" anlamı vardır. Koşul cümlesine göre işlem yapılır.

IF, ELSEIF, ELSE ve END IF

IF ... THEN eğer koşul sağlanmışsa, ELSEIF ... THEN bir önceki koşul sağlanamamışsa farklı bir koşul tanımlamak için, ELSE önceki hiçbir koşullar sağlanamamışsa dikkate alınır ve END IF ile komut bitirilir.

Aşağıdaki örnekte "sayi" değişkeni 4 değeriyle belirtilmiş ve IF ... END IF aralığında sayının 5'ten küçük, 5'ten büyük olup olmadığı denetlenmiş, hiçbiri değilse 5 olduğuna karar verilmiştir. Buna göre de ekrana yazı yazdırılacaktır.

ASP Kodu

<%
sayi = 4

if sayi < 5 then
   Response.Write "Sayım 5'den küçüktür."
elseif sayi > 5 then
   Response.Write "Sayım 5'den büyüktür."
else
   Response.Write "Sayım 5'e eşittir."
end if
%>
Aşağıdaki şekilde sonuç verir:

HTML Görünümü

Sayım 5'den küçüktür.
Tek bir koşul denetlenecekse THEN'den sonraya yapılacak işlem yazılarak END IF kullanılmadan da komut çalıştırılabilir.

ASP Kodu

<%
sayi = 5

if sayi = 5 then Response.Write "Sayım 5'e eşittir."
%>
Aşağıdaki şekilde sonuç verir:

HTML Görünümü

Sayım 5'e eşittir.

Koşul Cümlelerinde Kullanılan
ASP İşleçleri (Operatörleri)

Koşul cümlelerinde aşağıdaki işleçler kullanılır.

Operator Açıklama
= Eşittir
< Büyüktür
> Küçüktür
=< Büyük veya eşittir
=> Küçük veya eşittir
<> Eşit değildir