ASP Değişkenleri

Her programlama dilinde olduğu gibi ASP'de de değişkenlerle çalışmaktayız. Bu değişkenler alfasayısal (cümle, kelime, harf ve sayılar) ya da sayısal olabilir. Şimdi bunları birer örnekle görelim:

Alfasayısal (String) Değişkenler

Bu değişkenler harf ve rakamlar içeren değişkenlerdir.

Alfasayısal değişkenler ve (&) ya da artı (+) işareti ile birbirine bağlanırlar.

ASP Kodu

<%
  kelime = "Murat!"

  Response.Write "Benim adım " & kelime
%>
Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

HTML Görünümü

Benim adım Murat!

Sayısal (Integer) Değişkenler

Bu değişkenler sayı içeriren değişkenlerdir.

Sayı içeren değişkenler üzerinde matematiksel işlemler yapılabilir. Bunlar: Toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve bölümünden kalanı bulma (mod).

ASP Kodu

<%
  sayi = 2

  Response.Write sayi + 3
%>
Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

HTML Görünümü

5
Ondalıklı sayıları kullanırken nokta (.) ile ayırıyoruz.

ASP Kodu

<%
  sayi1 = 1.4
  sayi2 = 3.2

  Response.Write sayi2 - sayi1
%>
Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

HTML Görünümü

1,8

Dize (Array) Değişkenler

Bu değişkenler Dim kullanılarak önceden tanımlanırlar ve birden fazla aynı türden değişken barındırabilirler.

Aşağıdaki örnekte 4 üyesi olan bir dize "Dim Dize(4)" yazılarak oluşturulup bunlara ayrı ayrı değerler verilip ekrana FOR EACH kodu ile yazdırılmıştır:

ASP Kodu

<%
  Dim Dize(4)

  Dize(0) = "Ali"
  Dize(1) = "Hasan"
  Dize(2) = "Mehmet"
  Dize(3) = "Osman"

  For Each nesne in Dize
   Response.Write nesne & "<br>"
  Next
%>
Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

HTML Görünümü

Ali
Hasan
Mehmet
Osman