ASP DO WHILE Döngüsü

DO WHILE Kullanımı

Belli bir koşul sağlanana kadar aynı işlemleri tekrar eder.

Aşağıdaki örnek kodda "sayi" değişkeni 10'dan küçük olduğu sürece LOOP'a kadar olan kısım tekrar tekrar okunacaktır.

ASP Kodu

<%
  sayi = 0

  Do While sayi < 10

  response.write( "Sayı: " & sayi & "<BR>" )
  sayi = sayi + 1

  Loop
%>
Kodu çalıştırırsak aşağıdaki şekilde sonuç verir:

HTML Görünümü

Sayı: 0
Sayı: 1
Sayı: 2
Sayı: 3
Sayı: 4
Sayı: 5
Sayı: 6
Sayı: 7
Sayı: 8
Sayı: 9

SELECT - CASE Kullanımı

Bir değişkenin değerine göre işlem yapmasını sağlarız.

Aşağıdaki örnek kodda "sayi" değişkenine 3 değerini verdik. Sonra SELECT CASE ile bu değişkenin durumuna göre ekrana bir yazı yazdırmasını sağladık. Eğer verdiğimiz sayı CASE ile belirtilmemişse CASE ELSE kısmındaki kod çalışacaktır.

ASP Kodu

<%
  sayi = 3

  Select Case sayi

  Case 1
  Response.write ("Sayım 1")

  Case 2
  Response.write ("Sayım 2")

  Case 3
  Response.write ("Sayım 3")

  Case Else
  Response write ("Sayım 3'ten büyük!")

  End Select
%>
Kodu çalıştırırsak aşağıdaki şekilde sonuç verir:

HTML Görünümü

Sayım 3