ASP Fonksiyonları

Fonksiyonlar Hazırlamak

Fonksiyonlar sürekli yaptığımız eylemleri bizim için hazır kod haline getirirler. ASP'de kendimize bir fonksiyon yazmak istersek VBSCRIPT kodlarından faydalanabiliriz. Bunlar SUB fonksiyon_adı (değişkenler) ile başlayıp END SUB ile biter.

Örneğin ona verdiğimiz iki sayıyı çarpan ve sonucu ekrana yazdıran bir fonksiyon hazırlayalım:

ASP Kodu

<%
  SUB Carp( sayi1, sayi2 )
   Response.Write sayi1 * sayi2
  END SUB
%>

Şimdi hazırladığımız fonksiyonu kullanalım ve 4 ile 8'i çarpmasını söyleyelim:

ASP Kodu

<%
  Carp 4, 8

  SUB Carp( sayi1, sayi2 )
   Response.Write sayi1 * sayi2
  END SUB
%>
Çalıştırdığımızda aşağıdaki şekilde görünecektir:

HTML Görünümü

32
Hazırladığımız fonksiyon başlangıcından sonuna ASP tarafından direkt olarak bakılmayacaktır. Sadece kullanıldığı zaman işlevsel olacaktır.

ASP Fonksiyonları

VBSCRIPT fonksiyonlarının tamamını ASP'de kullanabiliriz. Bunlardan en sık kullanılanlar:

Alfasayısal (String, Kelime) Fonksiyonları

LCase( kelime ) : Harfleri küçültür. LCase( "KELİME" ) yazıldığında çıkan sonuç "kelime" olacaktır.

UCase( kelime ) : Harfleri büyültür. UCase( "kelime" ) yazıldığında çıkan sonuç "KELİME" olacaktır.

LTrim( kelime ) : Soldaki boşluğu siler. LTrim( " Kelime " ) yazıldığında çıkan sonuç "Kelime " olacaktır.

RTrim( kelime ) : Sağdaki boşluğu siler. RTrim( " Kelime " ) yazıldığında çıkan sonuç " Kelime" olacaktır.

Trim( kelime ) : Hem sağdaki hem soldaki boşluğu siler. Trim( " Kelime " ) yazıldığında çıkan sonuç "Kelime" olacaktır.

Len( kelime ) : Verilen kelimenin karakter sayısını verir. Len( "Ankara" ) yazıldığında çıkan sonuç 6 olacaktır.

Left( kelime, uzunluk ) : Uzunluk değeri kadar soldan karakteri alır. Left( "Sivrihisar", 5 ) yazıldığında çıkan sonuç "Sivri" olacaktır.

Right( kelime, uzunluk ) : Uzunluk değeri kadar sağdan karakteri alır. Right( "Sivrihisar", 5 ) yazıldığında çıkan sonuç "hisar" olacaktır.

Mid( kelime, basla, uzunluk ) : Kelimenin verilen başlama ve uzunluk değerlerine göre kısmını alır. Mid( "Adapazarı", 4, 5 ) yazıldığında çıkan sonuç "pazar" olacaktır. Burada 0 numara birinci karakteri temsil eder, dolayısıyla başlamasını istediğiniz karakterden 1 çıkararak belirtmelisiniz.

InStr( kelime, aranan_kelime ) : Bir kelimenin içinde başka bir kelime olup olmadığı, varsa kaçıncı karakterden başladığı hakkında bilgi verir. InStr( "Adapazarı", "pazar" ) yazdığımızda 4 sonucu verecektir. Ancak InStr( "Adapazarı", "pzr" ) yazarsak bulunmadığından 0 sonucunu verecektir.

Sayısal (Integer) Fonksiyonları

Abs( sayi ) : Mutlak değerini verir. Abs( -4 ) de sonuç olarak 4 çıkacaktır.

Sqr( sayi ) : Karekökünü verir. Sqr( 9 ) da sonuç olarak 3 çıkacaktır.

Int( sayi ) : Ondalıklı kısmı atar. Int( 4.22 ) de sonuç olarak 4 çıkacaktır.

Diğer Fonksiyonlar

CInt( kelime ) : Sayısal ifadeye dönüştürür. CInt( "42" ) de sonuç olarak 42 çıkacaktır.

CStr( sayi ) : Alfasayısal ifadeye dönüştürür. CStr( 42 ) de sonuç olarak "42" çıkacaktır.

CStr( sayi ) : Alfasayısal ifadeye dönüştürür. CStr( 42 ) de sonuç olarak "42" çıkacaktır.