ASP Dosya İşlemleri

Dosya Yaratmak ve Yazı Eklemek

Bunun için Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") objesi kullanırız:

Aşağıdaki kodda fs ve fsname adlı değişkenler "dim" ile tanımlandı, sonra obje yaratıldı ve bu objenin bir özelliği olan CreateTextFile( dosya ) ile dosya oluşturuldu ve içerisine .WriteLine özelliği ile "Merhaba Dünya!" yazıldı ve dosya ".Close" özelliği ile kapatıldı.

ASP Kodu

<%
  dim fs,fname

  set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  set fname=fs.CreateTextFile("c:\Inetpub\wwwroot\test.txt",true)

  fname.WriteLine("Merhaba Dünya!")
  fname.Close

  set fname=nothing
  set fs=nothing
%>

Dosya Silmek

Bunun için DeleteFile( dosya ) özelliğinden faydalanılır:

Aşağıdaki kodda FileSystemObject yardımıyla "C:\test.txt" dosyasını yarattık. Sonra IF fs.FileExists( dosya ) THEN ile dosyanın var olması koşulunu ekledik. Dosya var ise fs.DeleteFile( dosya ) özelliğini çalıştırarak dosyayı silmesini söyledik.

ASP Kodu

<%
  dim fs
  set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

  fs.CreateTextFile("c:\test.txt",True)

  if fs.FileExists("c:\test.txt") then
   fs.DeleteFile("c:\test.txt")
  end if

  set fs=nothing
%>