ASP Dersleri
Temel Bilgiler
ASP Nedir?
ASP Kurulumu
ASP Kod Yapısı
ASP Değişkenleri
ASP IF ELSE Deyimi
ASP Tarih ve Saat
ASP DO WHILE Döngüsü
ASP FOR NEXT Döngüsü

ASP İleri Düzey
ASP Veritabanı Bağlantısı (ADO)
ASP Fonksiyonları
ASP Form İşlemleri
ASP Cookies (Çerezler)
ASP Sessions (Oturumlar)
ASP Include
ASP Dosya İşlemleri

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

ASP IF ELSE DeyimiBazı durumların gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak işlem yapmamızı sağlayan bu komutlarda "Eğer bir koşul sağlanıyorsa" anlamı vardır. Koşul cümlesine göre işlem yapılır.

IF, ELSEIF, ELSE ve END IF

IF ... THEN eğer koşul sağlanmışsa, ELSEIF ... THEN bir önceki koşul sağlanamamışsa farklı bir koşul tanımlamak için, ELSE önceki hiçbir koşullar sağlanamamışsa dikkate alınır ve END IF ile komut bitirilir.

Aşağıdaki örnekte "sayi" değişkeni 4 değeriyle belirtilmiş ve IF ... END IF aralığında sayının 5'ten küçük, 5'ten büyük olup olmadığı denetlenmiş, hiçbiri değilse 5 olduğuna karar verilmiştir. Buna göre de ekrana yazı yazdırılacaktır.

<%
sayi = 4

if sayi < 5 then
   Response.Write "Sayım 5'den küçüktür."
elseif sayi > 5 then
   Response.Write "Sayım 5'den büyüktür."
else
   Response.Write "Sayım 5'e eşittir."
end if
%>
   

Aşağıdaki şekilde sonuç verir:

Sayım 5'den küçüktür.
   

Tek bir koşul denetlenecekse THEN'den sonraya yapılacak işlem yazılarak END IF kullanılmadan da komut çalıştırılabilir.

<%
sayi = 5

if sayi = 5 then Response.Write "Sayım 5'e eşittir."
%>
   

Aşağıdaki şekilde sonuç verir:

Sayım 5'den küçüktür.
   

Koşul Cümlelerinde Kullanılan
ASP İşleçleri (Operatörleri)

Koşul cümlelerinde aşağıdaki işleçler kullanılır.

Operator Açıklama
= Eşittir
< Büyüktür
> Küçüktür
=< Büyük veya eşittir
=> Küçük veya eşittir
<> Eşit değildir


Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014