ASP Dersleri
Temel Bilgiler
ASP Nedir?
ASP Kurulumu
ASP Kod Yapısı
ASP Değişkenleri
ASP IF ELSE Deyimi
ASP Tarih ve Saat
ASP DO WHILE Döngüsü
ASP FOR NEXT Döngüsü

ASP İleri Düzey
ASP Veritabanı Bağlantısı (ADO)
ASP Fonksiyonları
ASP Form İşlemleri
ASP Cookies (Çerezler)
ASP Sessions (Oturumlar)
ASP Include
ASP Dosya İşlemleri

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

ASP DeğişkenleriHer programlama dilinde olduğu gibi ASP'de de değişkenlerle çalışmaktayız. Bu değişkenler alfasayısal (cümle, kelime, harf ve sayılar) ya da sayısal olabilir. Şimdi bunları birer örnekle görelim:

Alfasayısal (String) Değişkenler

Bu değişkenler harf ve rakamlar içeren değişkenlerdir.

Alfasayısal değişkenler ve (&) ya da artı (+) işareti ile birbirine bağlanırlar.

<%
  kelime = "Murat!"

  Response.Write "Benim adım " & kelime
%>
  

Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

Benim adım Murat!
  

Sayısal (Integer) Değişkenler

Bu değişkenler sayı içeriren değişkenlerdir.

Sayı içeren değişkenler üzerinde matematiksel işlemler yapılabilir. Bunlar: Toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve bölümünden kalanı bulma (mod).

<%
  sayi = 2

  Response.Write sayi + 3
%>
  

Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

5
  

Ondalıklı sayıları kullanırken nokta (.) ile ayırıyoruz.

<%
  sayi1 = 1.4
  sayi2 = 3.2

  Response.Write sayi2 - sayi1
%>
  

Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

1,8
  

Dize (Array) Değişkenler

Bu değişkenler Dim kullanılarak önceden tanımlanırlar ve birden fazla aynı türden değişken barındırabilirler.

Aşağıdaki örnekte 4 üyesi olan bir dize "Dim Dize(4)" yazılarak oluşturulup bunlara ayrı ayrı değerler verilip ekrana FOR EACH kodu ile yazdırılmıştır:

<%
  Dim Dize(4)

  Dize(0) = "Ali"
  Dize(1) = "Hasan"
  Dize(2) = "Mehmet"
  Dize(3) = "Osman"

  For Each nesne in Dize
   Response.Write nesne & "<br>"
  Next
%>
  

Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

Ali
Hasan
Mehmet
Osman
  

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014