ASP Dersleri
Temel Bilgiler
ASP Nedir?
ASP Kurulumu
ASP Kod Yapısı
ASP Değişkenleri
ASP IF ELSE Deyimi
ASP Tarih ve Saat
ASP DO WHILE Döngüsü
ASP FOR NEXT Döngüsü

ASP İleri Düzey
ASP Veritabanı Bağlantısı (ADO)
ASP Fonksiyonları
ASP Form İşlemleri
ASP Cookies (Çerezler)
ASP Sessions (Oturumlar)
ASP Include
ASP Dosya İşlemleri

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

ASP Dosya İşlemleriDosya Yaratmak ve Yazı Eklemek

Bunun için Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") objesi kullanırız:

Aşağıdaki kodda fs ve fsname adlı değişkenler "dim" ile tanımlandı, sonra obje yaratıldı ve bu objenin bir özelliği olan CreateTextFile( dosya ) ile dosya oluşturuldu ve içerisine .WriteLine özelliği ile "Merhaba Dünya!" yazıldı ve dosya ".Close" özelliği ile kapatıldı.

<%
  dim fs,fname

  set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  set fname=fs.CreateTextFile("c:\Inetpub\wwwroot\test.txt",true)

  fname.WriteLine("Merhaba Dünya!")
  fname.Close

  set fname=nothing
  set fs=nothing
%>
  

Dosya Silmek

Bunun için DeleteFile( dosya ) özelliğinden faydalanılır:

Aşağıdaki kodda FileSystemObject yardımıyla "C:\test.txt" dosyasını yarattık. Sonra IF fs.FileExists( dosya ) THEN ile dosyanın var olması koşulunu ekledik. Dosya var ise fs.DeleteFile( dosya ) özelliğini çalıştırarak dosyayı silmesini söyledik.

<%
  dim fs
  set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

  fs.CreateTextFile("c:\test.txt",True)

  if fs.FileExists("c:\test.txt") then
   fs.DeleteFile("c:\test.txt")
  end if

  set fs=nothing
%>
  

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014