ASP Dersleri
Temel Bilgiler
ASP Nedir?
ASP Kurulumu
ASP Kod Yapısı
ASP Değişkenleri
ASP IF ELSE Deyimi
ASP Tarih ve Saat
ASP DO WHILE Döngüsü
ASP FOR NEXT Döngüsü

ASP İleri Düzey
ASP Veritabanı Bağlantısı (ADO)
ASP Fonksiyonları
ASP Form İşlemleri
ASP Cookies (Çerezler)
ASP Sessions (Oturumlar)
ASP Include
ASP Dosya İşlemleri

Bağlantılar
HTML Dersleri
JavaScript Dersleri
CSS Dersleri
ASP Dersleri
PHP Dersleri
MySQL Komutları
jQuery Dersleri
Venus Programlama

Ana Sayfa Bize Ulaşın

ASP FOR NEXT DöngüsüFor Next Kullanımı

Belirlenmiş bir değişkene bir sayıdan başka bir sayıya kadar değer vererek döndürür.

Aşağıdaki örnekte "sayi" değişkenine 1 den 10'a kadar değer verip ekrana yazdıracaktır.

<%
  For sayi = 1 to 10

  Response.Write sayi & "<br>"

  Next
%>
  

Çalıştırılırsa aşağıdaki şekilde sonuç verir:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  

Değişken Değerini Atlamalı Saydırmak

Kodun sonuna STEP "sayı" eklenerek atlamalı olarak değişkene değer vermesi sağlanabilir.

Aşağıdaki örnekte "sayi" değişkenine 1 den 10'a kadar ikişer atlamalı değer verip ekrana yazdıracaktır.

<%
  For sayi = 1 to 10 STEP 2

  Response.Write sayi & "<br>"

  Next
%>
  

Çalıştırılırsa aşağıdaki şekilde sonuç verir:

1
3
5
7
9
  

Geriye Doğru Saydırmak

STEP'den sonra negatif değer verip sayıları büyükten küçüğe de saydırmamız mümkün.

Aşağıdaki örnekte "sayi" değişkenine 10 den 1'e kadar değer verilip geriye doğru saydırılacaktır.

<%
  For sayi = 10 to 1 STEP -1

  Response.Write sayi & "<br>"

  Next
%>
  

Çalıştırılırsa aşağıdaki şekilde sonuç verir:

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
  

For Each Kullanımı

Bir dizenin bütün elemanlarını üzerinde sırasıyla işlem yapacaksak For Each (değişken) in (dize değişkeni) şeklinde kod kullanabiliriz.

Aşağıdaki örnekte 4 üyesi olan bir dize "Dim Dize(4)" yazılarak oluşturulup bunlara ayrı ayrı değerler verilip ekrana FOR EACH kodu ile yazdırılmıştır. Burada "nesne" değişkeni dizenin 0'dan 3'e kadar tüm değerlerini sırasıyla alacaktır.

<%
  Dim Dize(4)

  Dize(0) = "Ali"
  Dize(1) = "Hasan"
  Dize(2) = "Mehmet"
  Dize(3) = "Osman"

  For Each nesne in Dize
   Response.Write nesne & "<br>"
  Next
%>
  

Kod çalıştırılırsa aşağıdaki bilgi ekrana yansır:

Ali
Hasan
Mehmet
Osman
  

Tüm hakları saklıdır. Lütfen kaynak belirtmeden sitenizde yayınlamayın. Web Sitesi © 2014